No mostrar més aquest missatge

Canal de consultes

i. APARTAT CANAL DE CONSULTES

El Canal de Consultes és un mitjà de comunicació que posem a la teva disposició per formular dubtes concrets suscitats per l'aplicació o interpretació del Codi Ètic i Principis d'Actuació i de la resta de les normes de conducta de CaixaBank Equipment Finance. Aquest Canal és essencial per al compliment d'aquesta normativa i, per tant, és part activa en la millora contínua de CaixaBank Equipment Finance.

Accés

Aquest Canal disposa d'una sèrie de garanties, entre les quals cal destacar la confidencialitat en tot el procés de gestió o l'establiment dels mitjans informàtics oportuns per garantir l'esborrament automàtic dels accessos al mateix Canal de Consultes. Les consultes són nominatives, no poden ser anònimes.

Recorda que pots accedir al Canal de Consultes les 24 hores del dia, 365 dies a l'any, i des d'un dispositiu corporatiu o des d'un personal. A més, la plataforma del Canal et permet la presentació de consultes en castellà, català, anglès i portuguès.

CaixaBank Equipment Finance agraeix que utilitzis aquest Canal, ja que amb això demostres el teu compromís amb els nostres valors i principis ètics, amb la qual cosa es genera la confiança necessària per operar en el mercat. ‘Aquesta confiança només pot existir si la integritat està fora de tot dubte.’