No mostrar més aquest missatge

Avantatges del rènting

Avantatges del rènting

COMPTABLES

 • La quota del rènting comptabilitza directament com a despesa corrent, evitant diversos seients comptables (activar els béns, registrar l’endeutament, comptabilitzar les amortitzacions…).
 • Integra, en un pagament mensual, els diferents serveis que d’una altra manera caldria contractar-los per separat.

FINANCERS

 • Permet la utilització del bé sense haver de fer desemborsaments per la seva compra.
 • No es computa com a endeutament i, per tant, no redueix la capacitat de crèdit (la qual cosa permet fer servir aquest recurs en altres casos).
 • Es té coneixement, a priori, de tots els costos del rènting (facilita l’assignació d’un pressupost anual fix i ofereix la tranquil·litat de no tenir “sorpreses desagradables”).

FISCALS

 • Per a les empreses i els professionals liberals el bé dels quals estigui destinat a l’activitat professional, la quota del rènting és una despesa deduïble fins a la seva totalitat.
 • Així mateix, l’IVA de la quota és compensable fins al total.

GENÈRICS

 • Redueix els costos interns i el temps de gestió dels béns (negociació de la compra, contractació de l’assegurança, gestió del manteniment, pagament d’impostos, resolució d’incidències, venda...) cedint-lo a especialistes.
 • Elimina la pèrdua de valor en la venda del bé usat.
 • Obté més bones condicions econòmiques pel fet de beneficiar-se de les economies d’escala de CaixaBank Equipment Finance.
 • Qualsevol persona pot utilitzar el bé.
 • Permet disposar del bé en unes condicions d’ús perfectes, sense cap cost addicional, la qual cosa proporciona la màxima seguretat i transmet la millor imatge.